Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

  • Comunicat de presa

    13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

    Continuarea →
  • Comunicat de presa

    5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

    Continuarea →
Vezi toate stirile

Asociaţia SALT –”Clubul copiilor SALT” Iaşi – Lidia Mandache

„Clubul copiilor” a fost conceput ca o activitate economică generatoare de venit pentru Asociaţia „SALT” din Iaşi.  Această asociaţie desfăşoară activități în domeniul educaţional, social, economic și de protecţie a mediului înconjurător, menite să asigure creşterea calităţii vieţii în spiritul dezvoltării durabile.

D-na Lidia Mandache a conceput Clubul copiilor ca pe un program de activităţi educativ-recreative prin evenimente pentru copii cu vârste cuprinse între 3 şi 11 ani.  Serviciile oferite vizează familiile cu copii din zona metropolitană Iaşi, familii cu venituri mai mari de 1.300 lei/persoană.

Au fost identificate şi asigurate resursele necesare: un imobil compartimentat în sală de activităţi şi proiecţie film, spaţiu de joacă personalizat şi spaţiu amenajat pentru părinţi, o curte de cel putin 200mp pentru desfăşurarea activităţilor în aer liber; echipamente (calculator, multifuncţională, laptop, videoproiector, boxe, microscoape); resurse umane (1 manager, 1 psiholog, 1 profesor, 1 organizator evenimente, 2 animatori pentru petreceri, 1 om de serviciu).

Dna Mandache a beneficiat de servicii de consultanţă oferite prin proiectul „Intreprinzător în Mileniul Trei”, pentru lansarea şi promovarea acestei activităţi generatoare de venit, în beneficiul copiilor, dar şi al Asociaţiei SALT.

Impactul social al acestei iniţiative a ONGului ieşean, care s-a dezvoltat şi cu sprijinul CEED România, poate fi exemplificat prin faptul că aceasta a permis iniţierea unor activităţi generatoare de venituri pentru Asociaţia SALT, în condiţiile în care au fost puse la dispoziţia copiilor şi familiilor acestora servicii cultural-educative noi şi inovatoare; asociaţia şi-a mărit echipa cu noii angajaţi care au cunoştinţe şi abilităţi personale în domeniul educaţiei nonformale; veniturile obţinute vor putea fi folosite de către asociaţie pentru susţinerea altor iniţiative aliniate scopurilor şi misiunii acesteia.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map