Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Competență, ocupare, respect pentru femei!

Marți, 8 decembrie 2015 a avut loc la Rin Grand Hotel conferința de presă finală a proiectului „Femei active pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară  6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”. Au participat reprezentanți ai mass-media şi 50 de beneficiare din cele 4 regiuni tință in care proiectul a fost implementat: București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-Vest.

Proiectul “Femei active pe piața muncii” a fost implementat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România), în parteneriat cu S.C. IPA S.A. și Asociația Forumul Tinerilor.

Derulat sub deviza “Competență, ocupare, respect pentru femei”, proiectul a vizat sporirea egalității de șanse pentru 1000 de femei din sudul României prin îmbunătățirea accesului egal la ocupare și dezvoltarea carierei profesionale, inclusiv prin antreprenoriat și rețele, în condițiile consolidării aplicării principiului egalității de șanse și de gen pentru crearea unei piețe a muncii inclusive.

Cei trei parteneri au împărtăşit obiectivele și rezultatele obţinute în cele 18 luni de implementare a proiectului. Proiectul a oferit gratuit un pachet integrat de servicii complexe unui număr de peste 1000 de femei, concretizat în rezultate şi beneficii concrete precum:

 • 618 de femei au fost calificate/recalificate în domeniile Operator introducere, validare și prelucrare date și Lucrător în comerț, pentru a-și putea păstra sau găsi un loc de muncă. Toate cursantele au obținut certificate de calificare recunoscute la nivel național, eliberate de către ANC.
 • 421 de femei au urmat cursuri autorizate ANC de perfecţionare în domeniile managerial și antreprenorial, ceea ce a contribuit la dezvoltarea abilităților și competențelor lor, în vederea păstrării locului de muncă, promovării in carieră sau demarării unei activități independente.
 • 21 de femei şi-au inițiat propria afacere, creindu-şi astfel propriul loc de muncă şi generând noi locuri de muncă pentru alte femei.
 • A fost creată Rețeaua virtuală a femeilor de carieră, o intervenție inovatoare, menită să potențeze beneficiile activităților de formare, să sprijine pe cele peste 1000 de membre să își aplice în practică abilitățile și competențele dobândite, prin schimburi de experiență, parteneriat și colaborare cu alte femei, inclusiv în scopul sporirii șanselor și accesului lor pe piața muncii, promovării în carieră sau pentru lasarea în afaceri.
 • Peste 230 de femei au beneficiat de servicii de asistență/ consultanță în domenii tehnice și de afaceri, informare și documentare privind noutăți de interes, oportunități de afaceri și de promovare în carieră, pentru creșterea șanselor lor de ocupare.

 

Astfel, prin accesul larg al beneficiarelor şi al altor factori interesați la activitățile proiectului, a fost stimulată în mod concret şi benefic dezvoltarea culturii antreprenoriale, au sporit capacitățile manageriale și spiritul inovativ al femeilor din regiunile București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-Vest.

Impactul pozitiv al eforturilor noastre a început deja să se materializeze. “Avem semnale că peste o treime dintre cursantele care au absolvit primele cursuri de calificare ca operatori calculator şi-au găsti un nou loc de muncă, au promovat în posturi mai bune, ori şi-au menţinut postul actual, datorită competenţelor IT pe care le-au dobândit ” - a subliniat Dl. Adrian Bădoiu, responsabil portal şi activităţi TIC din cadrul SC IPA SA.

 

Informaţii suplimentare pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director executiv CEED România, email: cristina.manescu@ceed-romania.org, tel: 021/3134292.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map