Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

  • Comunicat de presa

    13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

    Continuarea →
  • Comunicat de presa

    5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

    Continuarea →
Vezi toate stirile

Despre noi

VALORILE NOASTRE | ISTORIC | ECHIPA

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED ROMÂNIA este o organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial şi apolitică. CEED ROMÂNIA care face parte dintr-o reţea internaţională de Centre similare.

VALORILE NOASTRE

CEED ROMÂNIA

VIZIUNE

CEED ROMÂNIA este dedicat dezvoltării economice şi sociale prin dezvoltarea capitalului uman, promovarea culturii economice şi stimularea spiritului antreprenorial.

MISIUNE

CEED ROMÂNIA facilitează accesul nediscriminatoriu al tuturor cetăţenilor la know-how-ul şi la contactele de care au nevoie pentru a contribui la crearea de locuri de muncă şi creşterea ocupării, sporind astfel prosperitatea economică. Construirea unei comunități de întreprinzători este primordială în abordarea noastră.

ABORDARE

CEED ROMÂNIA promovează dezvoltarea capitalului uman şi a culturii economice prin programe de formare adaptate nevoilor individuale ale diverselor categorii sociale, potenţate de sprijin profesional prin consiliere, mentorat şi networking.
Pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, CEED ROMÂNIA oferă întreprinzătorilor existenţi şi potenţiali know-how-ul necesar prin intermediul programelor sale de iniţiere şi accelerare a dezvoltării afacerilor, precum şi prin crearea de comunităţi de întreprinzători, mentori, potenţiali parteneri şi finanţatori.
Combinaţia holistică de conexiuni de piaţă, implicarea comunităţii, consolidarea capacităţii şi accesul la capital conferă caracterul special al abordării CEED.

 

ISTORIC

DESPRE SEAF

SEAF este un grup de administrare a investiţiilor, care oferă capital de creştere şi asistenţă de afaceri pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) în piețele emergente și în tranziție, care nu sunt deservite de sursele tradiționale de capital. Prin rețeaua noastră de fonduri de investiții din întreaga lume, investim în întreprinzătorii care doresc să construiască afaceri de succes, în speranța de a realiza atât profituri pentru investitorii noștri, cât și un impact puternic asupra dezvoltării comunităților locale.

INFIINTAREA CEED

Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul investițiilor în IMM-uri, +500 de investiții în IMM-uri și 1000 intervenții de asistență tehnică pentru IMM-uri pe piețele emergente, SEAF este intim cunoscător al provocărilor cu care se confruntă întreprinzătorii în conducerea afacerilor lor. SEAF a constatat că întreprinzătorii nu au fost, în general, suficient de pregătiți pentru a face față unei creșteri rapide a afacerii. Le-au lipsit frecvent cunoștințele și instrumentele necesare pentru a evalua noi piețe și au avut dificultăți în accesul la capital. Întreprinzătorii duceau lipsă, de asemenea, de contactele cele mai potrivite cu alți întreprinzători care au experiență în a intra pe piețele regionale și internaționale și a crește scara afacerilor lor. CEED a fost creat pentru a răspunde acestor provocări prin angajarea întreprinzătorilor de succes ca mentori pentru cei care caută să își crească afacerile. CEED a fost dezvoltat folosind un model „de la egal la egalˮ, în care întreprinzătorii își împărtășesc experiențele, ajută pe alții să depășească provocările și dezvoltă încrederea în alți membri din rețea.

 

ECHIPA

Alexandra

ALEXANDRA MARARU

Director Executiv, CEED Romania

Alexandra.mararu@ceed-romania.org

Alexandra Mararu a început sa lucreze cu CEED România în Martie 2015, ca expert în două dintre proiectele desfăşutate de CEED la acel moment.

Începând din August 2016 a preluat poziţia de Director Executiv al Fundaţiei CEED România, devenind responsabilă de managementul tuturor resurselor şi proiectelor implementate de fundaţie.

Din Ianuarie 2010 Alexandra a lucrat la IOCC România câştigând experienţă în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene dar şi din fonduri americane. Această experienţă a ajutat-o pe Alexandra să descopere noi medii de lucru lucrând într-o organizaţie multiculturală. Din August 2014 până in Martie 2015 a fost Director Naţional la IOCC România unde a dobândit cunoştinţe şi abilităţi de management al ONG-urilor.

Alexandra are experienţă în implementarea a 7 proiecte majore de finanţare, atât în implementarea de proiecte cu grup ţintă vulnerabil cât şi în proiecte care promovează crearea şi dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii de tip start up.

Alexandra a absolvit Facultatea de Limbi Străine din cadrul Universităţii Spiru Haret, deţine o diplomă de Master în Managementul proiectelor de la ASE Bucureşti şi o diplomă de Master în Management Aeroportuar de la Universitarea Politehnica Bucureşti.


Cristina-Manescu

CRISTINA MANESCU

Director Adjunct, CEED Romania

Cristina Mănescu a condus CEED România în perioada Mai 2006 – August 2016 fiind Director Executiv, din August 2016 este Director Adjunct al CEED România, aducând acestei poziții cunoștințe extinse și o vastă experiență.
Cristina Mănescu și-a început activitatea de instruire și consultanță în 1991, în cadrul primului program pentru promovarea IMM finanțat în România de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și implementat de Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (ONUDI).
Deține o largă experiență în domeniul asistenței pentru IMM-uri, atât în România, cât și pe plan internațional: a oferit consultanță de afaceri întreprinzătorilor; a întocmit planuri de afaceri, studii de fezabilitate și documentație pentru finanțare; a instruit sute de întreprinzători, consultanți, membri ai ONG-urilor; a elaborat, obținut finanțare și implementat proiecte pentru IMM-uri în România și în alte țări; a participat la crearea unor noi organizații de asistență și la lansarea unor scheme de finanțare pentru IMM-uri.
Ea a lucrat în calitate de consultant național și internațional ONUDI, UNOPS, ITC în 10 țări din Europa Centrală și de Est, zona Mării Caspice și Asia Centrală, în cadrul unor proiecte finanțate de PNUD, Banca Mondială, USAID, UE.
Timp de 3 ani, a fost task manager la Delegația Comisiei Europene din București, responsabilă cu sectorul IMM și mediul de afaceri. A coordonat întregul portofoliu de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor aflate în derulare și care urmau a fi lansate în cadrul programului Phare.
Cristina Mănescu face parte din rețeaua de experți independenți TEAM EUROPE a Delegației Comisiei Europene din România.
Cristina Mănescu a absolvit Facultatea de Cibernetică Economică și Statistică la ASE București, posedă o diplomă de Master of Business Administration de la Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM Paris și o diplomă de Master de la Institutul Național de Dezvoltare Economică, București.

Articolul este disponibil și în English.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map