Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

DACIE – Dezvoltare antreprenorială pentru competitivitate prin Inovare și Ecoeficiență

Vezi pagina proiectului

Proiect strategic finanțat din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Domeniul Major de Intervenţie 3.1

CEED Romania – partener principal (beneficiar) a implementat proiectul în parteneriat cu IPA SA, o reputată companie de cercetare și proiectări echipamente şi procese de automatizare şi Asociația Forumul Tinerilor, un ONG implicat în promovarea activităţilor de tineret.

regiunile: București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-VestObiectivul general: Dezvoltarea culturii antreprenoriale, a capacităților manageriale și spiritului inovativ ale întreprinzătorilor din regiunile țintă, pt. crearea/dezvoltarea firmelor și generarea de noi locuri de muncă în domenii noi, înalt tehnologice și ecoeficiente.

Proiectul a contribuit la realizarea obiectivelor Axei Prioritare 3 și DMI 3.1. prin dezvoltarea culturii antreprenoriale în regiunile țintă, stimulând – celor care nu sunt încă întreprinzători – dorința de a iniția o afacere și dezvoltând – celor ce au demarat deja afaceri – abilitățile manageriale și capacitatea de a utiliza oportunitățile pieței și factorii de creștere a competitivității. Prin fructificarea potențialului antreprenorial din cele 4 regiuni și investițiile în capitalul uman, se vor dezvolta și crea noi întreprinderi și noi locuri de muncă, proiectul contribuind astfel în mod nemijlocit la atingerea obiectivului general al POS DRU. Prin dezvoltarea afacerilor, în special în domenii eco și energo-eficiente, proiectul a permis membrilor grupului țintă îmbunătățirea statutului lor economic și social, realizarea unui standard de viață superior pt. ei și familiile lor și protejarea mediului/resurselor locale. Includerea lor în parteneriate cu firme de succes din regiune a întărit capacitatea de asociere, stimulând implicarea în viața economică și socială și accesul la servicii inovative de sprijin pt. și între întreprinzători. Prin continuarea legăturilor și serviciilor de sprijin în cadrul acestor structuri va fi asigurată sustenabilitatea proiectului. Introducerea de noi metode organizaționale și realizarea unor parteneriate cu firme puternice din regiune, precum și transferul de bune practici din alte state UE vor conduce la dezvoltarea competitivității firmelor din grupul țintă și la o creștere economică generală a regiunilor.

Activitățile cheie:

 • Elaborarea unui studiu privind oportunități de dezvoltare antreprenorială
 • Formare manageriala/implementare tehnologii noi: cursurile au fost adresate patronilor/intreprinzatorilor și managerilor/angajaților, cu o puternică componentă practică, s-au axat pe introducerea de tehnici manageriale inovative, generatoare de dezvoltare durabilă. Tematică: Metode și instrumente moderne de management, inclusiv cu suport TIC; Tehnologii high tech, TIC, ecoeficiență și ecoproiectare; Utilizare energii alternative și regenerabile; Inovare și transfer tehnologic; Proprietate intelectuală.
 • Consultanță orientată în mod explicit pe aplicarea în practica a cunoștințelor acumulate pe parcursul instruirii asistand managerii/angajatii sa dezvolte planuri concrete de introducere a unor tehnologii noi, sisteme TIC, metode de ecoeficiență, reducere consum sau identificare surse alternative de energie, în vederea reducerii costurilor, creșterii eficienței și a competitivității.
 • Formare antreprenorială adresată tinerilor întreprinzători și persoanelor ce doresc să înceapă o afacere. Tematică: Management, Plan de afaceri, Surse de finanțare, precum și module specifice domeniilor în care au fost identificate oportunități de demarare a unei afaceri.
 • Consultanță în începerea unei afaceri
 • Mentorat între întreprinzători la start și experimentați

Rezultate:

 • 1684 beneficiari informati și constientizati asupra antreprenoriatului;
 • 1481 manageri/angajați/întreprinzători existenți și potențiali au fost instruiți, din care 525 au fost instruiți în antreprenoriat, iar 965 în managementul afacerilor pentru creșterea inovării și ecoeficienței;
 • 249 persoane (din 173 companii) au beneficiat de servicii de consultanță în management personalizate; 61 planuri de creștere a afacerii au fost elaborate;
 • 200 beneficiari au obținut consultanță pentru începerea propriei afaceri, din care 112 și-au finalizat planul de afaceri; 109 persoane și-au înființat propria afacere ori s-au înregistrat ca întreprinzători privați;
 • 30 parteneriate de mentorat au fost create;
 • 75 întreprinzători au fost asistați să se înscrie în rețele europene de IMMuri.

Impact: 109 companii sau PFA au fost înregistrate, acestea creind  aprox. 130 de noi locuri de muncă.

Valoarea grantului acordat: 13,036,263.31 lei

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map