Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

  • Comunicat de presa

    13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

    Continuarea →
  • Comunicat de presa

    5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

    Continuarea →
Vezi toate stirile

EDUCAȚIE ECONOMICĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ (EEDR) Bilanţ pozitiv la un an de asistenţă pentru fermierii activi economic

Proiectul Educație Economică și Dezvoltare Rurală (EEDR) urmărește dezvoltarea abilităților antreprenoriale și de management ale agricultorilor din România, care să genereze crearea de locuri de muncă și dezvoltarea capitalului uman și a afacerilor în zonele rurale.  Proiectul oferă agricultorilor activi economic din 40 de comunități din România servicii de instruire și de consultanță, dar și oportunități de comunicare și schimb de experiență între aceștia.

La aproape un an de la lansare, proiectul EEDR înregistrează progrese şi rezultate pozitive, cu impact benefic asupra comunităţilor-ţintă.

Activităţile proiectului s-au desfăşurat în 22 de comunităţi din toată România:  Bucerdea Grânoasă, Ighiu, Şona, Mihalț – toate din judeţul Alba; Macea şi Pâncota – judeţul Arad; Diosig – Bihor; Lechința – Bistriţa Năsăud; Budeşti – Călăraşi, Voineşti – Dâmboviţa; Matca – Galaţi; Ilia, Dobra şi Gurasada – Hunedoara; Ditrău – Harghita; Târgu Frumos – Iaşi; Roman – Neamţ; Izbiceni – Olt; Câmpulung Moldovenesc – Suceava; Belinţ – Timiş; Ştefăneşti – Vâlcea şi Huşi – Vaslui.

Fermierii din aceste comunităţi au fost implicate activ într-un intens program de asistenţă care a inclus  training, servicii de consiliere de afaceri şi schimburi de experienţă. Au fost organizate 30 de sesiuni de training la care au participat aproape 500 de participanţi; aproape 270 şedinţe directe, individuale, confidențiale şi adaptate nevoilor specifice ale clienților,  susținute de consultanții seniori şi locali ai proiectului; 2 vizite de schimb de experienţă cu participarea a peste 70 de persoane.

Experţii EEDR au adaptat permanent stilul de instruire pentru a răspunde nevoilor de informaţii şi abilităţi de afaceri  ale fermierilor, au ilustrat informaţiile cu exemple şi exerciţii relevante, concrete şi practice. Peste 240 de fermieri au avut întâlniri individuale cu experţii seniori şi/sau locali pentru a discuta aspecte particulare ale afacerilor lor, a găsi soluţii adecvate cu scopul de a le permite accesul la granturi PNDR grants şi/sau la fonduri comerciale pentru finanţare proprie, de a-i ajuta să stabilească cea mai potrivită formă juridică de înmatriculare a unei afaceri sau să aplice diverse măsuri pentru a-şi lărgi piaţa, creşte calitatea produselor, ori spori vânzările.

EEDR a organizat două vizite de schimb de experienţă: În mai 2013, fermieri din Pâncota au participat la evenimentul de 2 zile „Viitorul zonelor rurale din Crişana” – expoziţie, conferinţă şi forum de afaceri, urmat de ” Festivalul Vinului Diosig” organizat în Diosig. Au avut loc prezentări de proiecte şi experienţă în agricultură de către organizaţii din Ungaria, oaspeţii au avut discuţii privind aspecte specifice privind implemnetarea proiectelor de dezvoltare locală ale GAL, finanţate prin Axa IV PNDR_LEADER, au participat la întâlniri bilaterale la forumul de afaceri. În august 2013, 11 fermieri din  Târgu Frumos au fost în comuna Matca şi au vizitat 3 ferme vegetale cu arii protejate. Fermierii au discutat aspecte de interes comun: detalii tehnologice privind producţia vegetală în zone protejate, bune practici în agricultură, timpul optim de cultură pentru a creşte profitul din vânzări, cum se poate creşte calitatea produselor, transportul, depozitarea, ambalarea, vânzărea, promovarea produselor, sursele financiare pentru funcţionarea/modernizarea fermelor.

Ca rezultat direct al acestei asistenţe, cel puţin 4 fermieri au obţinut microcredite de la diverse IMF-uri şi cel puţin alţi 4 au depus proiecte de grant în cadrul diverselor măsuri PNDR.

Proiectul Educație Economică și Dezvoltare Rurală (EEDR) implementat de Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România – CEED România este o componentă-cheie a programului Dezvoltare Rurală prin Antreprenoriat și Asociere, inițiat și finanțat de Romanian-American Foundation (RAF).

La finalul celor 3 ani, 800 de agricultori vor beneficia de servicii de instruire, 1500 vor beneficia de servicii de consultanță directă și individualizată, iar 400 vor participa la schimburi de experienţă.  Ca urmare, ne așteptăm ca producătorii locali să înregistreze creșterea vânzărilor, reducerea costurilor de producție și creșterea calității produselor, realizând astfel creșterea sustenabilității fermelor lor, îmbunătățirea accesului la piețele de desfacere și crearea de noi locuri de muncă. Toate acestea vor avea un impact benefic asupra comunităților lor.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map