Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Femei active pe piaţa muncii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România în parteneriat cu SC IPA SA – Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare şi Asociația Forumul Tinerilor anunţă lansarea proiectului „Femei active pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a început în data de 9 mai 2014 și, pe durata celor 18 luni de implementare, va duce la îndeplinire obiectivul general ce constă în sporirea egalităţii de şanse pentru 800 de femei din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud, Sud-Est şi Sud-Vest prin: îmbunătăţirea accesului acestora la ocupare, dezvoltarea carierei profesionale inclusiv în domeniul antreprenoriatului, înscrierea în reţele de cooperare pe fondul asimilării şi consolidării principiului egalităţii de şanse şi de gen pentru crearea unei pieţe a muncii inclusive.

Prin implementarea proiectului se vor realiza următoarele obiective specifice:

 • Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale 485 femei  prin calificare/recalificare, în vederea creşterii accesului lor la ocupare;
 • Îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale 315 femei prin perfecţionare, consiliere de afaceri/ managerială şi prin activitate în cadrul unor reţele, în vederea iniţierii a minimum 20 de activităţi independente şi creării de locuri de muncă de către şi pentru femei;
 • Consolidarea aplicării principiului egalităţii de şanse şi de gen prin creşterea gradului de conştientizare a celor 800 de femei din grupul ţintă şi a factorilor interesaţi din regiunile proiectului cu privire la importanţa, prevederile legislative şi modalităţilor de implementare ale acestui  principiu.

Astfel, până la sfârșitul proiectului, 485 de femei vor avea competenţe profesionale noi şi calificări  în meserii cerute pe piaţa muncii,  315 femei îşi vor extinde competenţele profesionale în domenii moderne, ce le vor oferi șanse egale cu ale bărbaților în ceea ce privește promovarea în carieră sau crearea de activități independente, iar 200 de femei se vor înscrie în reţeaua de cooperare menită să sprijine schimbul de informaţii, experienţă şi bunele practici. Aceasta se va traduce în sporirea capacităţii de a performa pe piaţa muncii şi de a progresa în carieră, contribuind astfel la dezvoltarea unei pieţe inclusive a muncii în regiunile ţintă.

Informaţii suplimentare pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director executiv CEED România, email: cristina.manescu@ceed-romania.org.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map