Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Femei Active pe Piata Muncii

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

 

Proiectul Femei Active pe Piaţa Muncii este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, domeniul major de intervenţie 6.3 – Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.

Durată: 18 luni, în perioada 9 mai 2014 – 8 noiembrie 2015.

Parteneriatul proiectului este format din:

 

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este sporirea egalității de șanse pentru 800 femei prin îmbunătățirea accesului egal la ocupare și dezvoltarea carierei profesionale, inclusiv prin antreprenoriat și rețele, în condițiile consolidării aplicării principiului egalității de șanse și de gen, pentru crearea unei piețe a muncii inclusive.
Proiectul va atinge obiectivul general și pe cele operaționale prin patru tipuri de intervenții majore, care vor oferi beneficii concrete și de lungă durată celor 800 de femei beneficiare. Acestea se vor traduce într-o creștere a participării femeilor, în condiții de egalitate, pe piața muncii în regiunile țintă.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud, Sud-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

Rezultate aşteptate

 • 485 dintre beneficiare vor dobandi competențe profesionale noi și certificate de calificare în domeniul TIC și de lucratori în comerț, crescându-și astfel șansa de acces la piața muncii;
 • 315 femei vor dobândi competențe profesionale/antreprenoriale/manageriale îmbunătățite, conexe ocupațiilor lor actuale, în vederea promovării în carieră sau inițierii de activități independente și creării de locuri de muncă de către și pentru femei;
 • aplicarea principiului egalității de șanse și de gen se va consolida prin creșterea gradului de conștientizare al celor 800 femei, precum și a actorilor relevanți cu privire la importanța, prevederile legislative și modalitățile de implementare ale acestui principiu.

 
Pentru mai multe detalii vizitați pagina web a proiectului: www.fapm.ro

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map