Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

IDEAL – Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România, în parteneriat cu S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare a implementat proiectul „IDEAL – Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială și Locuri de muncă”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3  “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de interventie 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte „România Start-up”.

Proiectul, desfășurat în perioada 9 februarie – 8 decembrie 2015,  a vizat îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale deținute de cel puţin 420 beneficiari din regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia, în majoritate tineri, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale a cel puţin 46 dintre beneficiari, majoritar studenți, în vederea stimulării ocupării pe cont propriu și creerii a cel puţin 92 noi locuri de muncă și dezvoltarea spiritului antreprenorial în regiunile țintă.

Proiectul a urmărit obiective specifice importante:

 • Competenţe: Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale ale beneficiarilor, prin cursuri de formare profesională și prin consultanță de afaceri, în vederea creșterii accesului lor la ocupare prin antreprenoriat.
 • Antreprenoriat şi locuri de muncă: Sprijinirea  inițiativelor antreprenoriale ale cel puţin 46 dintre beneficiari, în majoritate studenți, prin sprijin financiar, formare și consultanță de afaceri, în vederea stimulării ocupării pe cont propriu și creerii de noi locuri de muncă în regiunile țintă.
 • Consolidarea spiritului antreprenorial prin creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a altor factori interesați din regiunile proiectului cu privire la importanța antreprenoriatului, oportunitățile existente în special în domenii de activitate cu rol economic important, valoare adăugată mare, inovative și competitive.

Proiectul IDEAL a oferit know-how şi acces la finanţare pentru persoanele din cele 7 judeţe vizate care au dorit să se lanseze în afaceri în domeniile de activitate cu rol economic important, bazate pe dezvoltare tehnologică și cu valoare adaugată mare, inovative și competitive identificate ca prioritare în în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Sănătate şi produse farmaceutice.

Sub deviza  IDEAL – competențe, sprijin profesional și finanțare pentru propria afacere,  proiectul a oferit celor 457 de beneficiari înscrişi în grupul ţintă următoarele servicii gratuite:

 • Cursuri de perfecționare competențe antreprenoriale pentru înființarea și dezvoltarea unei afaceri şi în managementul proiectelor. 457 de participanţi și-au lărgit astfel competențele şi abilităţile şi şi-au sporit şansele de acces la ocupare prin antreprenoriat.
 • Consultanţă de afaceri furnizată prin intermediul unei echipe de specialiști care au sprijnit 256 persoane care doreau să îşi înfiinţeze propria activitate independentă să îşi schiţele ideile de afaceri, să le dezvolte în planuri de afaceri viabile, crescându-şi astfel şansele de a obţine o subvenţie de până la 25.000 euro pentru start-up.
 • Concursurile de idei de afaceri şi de planuri de afaceri – La primul concurs, beneficiarii au depus 295 de idei de afaceri, din care 247 au fost admise. În cadrul concursului de planuri de afaceri, din cele 137 de planuri de afaceri depuse, 84 au fost admise. Primii 47 câştigători ai concursului au obţinut până la 25.000 euro pentru a îşi crea propria afacere. Din aceştia, 24 de persoane, adică peste 51%, sunt studenţi.
 • Finanţare pentru înfiinţarea unei noi afaceri şi crearea de locuri de muncă. Cele 47 de firme nou înfiinţate au beneficiat până la finalul proiectului de subvenţii totale de 096.437,50 lei.

Au fost înfiinţate câte 2 firme noi în judeţele Gorj şi Mehedinţi, câte 3 în Olt şi Vâlcea, 5 în Dolj, 7 în Ilfov şi 25 de firme în municipiul Bucureşti. Aceste firme au creat deja peste 100 de locuri de muncă.

Proiectul IDEAL a fost un proiect de pionierat, dificil, complex, ambiţios şi de aceea frumos. Pentru prima dată în cadrul POSDRU 2007-2013, chiar spre finalul programului, a fost oferită asistenţă tehnică pentru promovarea antreprenorială combinată şi cu finanţare pentru startul unei afaceri, sub auspiciile schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”, gestionată, la nivelul proiectului, de parteneriatul privat CEED – IPA.

Suntem mândri că, împreună cu partenerul nostru, ne-am dovedit competenţa, experienţa şi ne-am canalizat energia pentru depăşi toate dificultăţile şi a asigura succesul, atât al proiectului IDEAL, cât şi al celor 47 de întreprinderi nou înfiinţate, conduse de tot atâţia întreprinzători la început de drum în afaceri. Succesul în afaceri, de care nu ne îndoim, va fi şi succesul nostru.

Informaţii suplimentare vă pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director executiv CEED România, email cristina.manescu@ceed-romania.org, tel/fax 0213134292 sau accesând portalul proiectului www.proiect-ideal.ro.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map