Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

IDEAL – Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

Luni, 23 noiembrie 2015 a avut loc la Hotelul Minerva din București conferinţa finală a proiectului IDEAL – Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială și Locuri de muncă”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul cererii de propuneri de proiecte „România Start-up”.

Cu ocazia conferinței au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului, în cadrul căruia 47 de întreprinzători au obţinut câte minim 25.000 euro pentru înființarea propriei afaceri.

Proiectul „IDEAL – Investim inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială și Locuri de muncă” este implementat de către Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România în parteneriat cu S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare.

Au participat reprezentanți ai mass-media şi beneficiari ai subvenţiilor pentru start-up acordate prin proiect. Cei doi parteneri au împărtăşit obiectivele și rezultatele proiectului, subliniind impactul generat de finanțarea din Fondul Social European și bugetul național. A fost prezentat profilul celor 47 de întreprinderi nou-înfiinţate care au beneficiat de subvenții totale de 1,15 milioane euro (5.096.437,50 lei). Domeniile de activitate ale noilor firme sunt cele cu rol economic important, inovative, bazate pe dezvoltare tehnologică și cu valoare adaugată mare și competitive, definite în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020: Turism şi ecoturism, Textile şi pielărie, Lemn şi mobilă, Industrii creative, Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, Sănătate şi produse farmaceutice.

Derulat sub deviza “IDEAL – compentențe, sprijin profesional și finanțare pentru propria afacere”, proiectul a oferit servicii gratuite unui grup țintă format din 451 de persoane din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest Oltenia, în majoritate tineri, ce doresc îmbunătățirea competențelor lor antreprenoriale și manageriale, prin participarea la programe de formare și  a acordat subvenţii de până la 25.000 euro unui număr de 47 beneficiari,  care şi-au înfiinţat astfel propriile întreprinderi și au creat noi locuri de muncă în domenii de activitate prioritare.

Intr-un interval de 10 luni, începând din februarie 2015, proiectul a generat beneficii tangibile beneficiari:

 • 451 de persoane au fost instruite pentru inițierea unei afaceri, din care 270 femei și 45% tineri în vârstă de 18-25 de ani, înmatriculați în învăţămîntul superior;
 • 47 de întreprinderi au fost create, din care 24, adică 51,06% au fost înfiinţate de către studenți;
 • Xx locuri de muncă au fost create, acestea urmând să fie menţinute cel puţin 6 luni după încheierea proiectului. Multe vor fi însă menţinute timp de 2-3 ani sau chiar mai mult.

În plus, prin accesul larg al beneficiarilor și al  altor factori interesaţi la informații privind dezvoltarea de noi afaceri, proiectul a contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial în cele două regiuni țintă.

Informaţii suplimentare pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director executiv CEED România, email: cristina.manescu@ceed-romania.org, tel: 021/3134292.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map