Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

IDEAL – Investim Inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă

Proiectul IDEAL – Investim Inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 – Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, domeniul major de intervenţie 3.1 – Promovarea culturii antreprenoriale.

Durata: 10 luni – februarie – decembrie 2015

Parteneri
Parteneriatul de realizare a proiectului este format din:

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este îmbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale detinute de minim 420 beneficiari din regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia, in majoritate tineri, sprijinirea initiativelor antreprenoriale a minim 42 dintre beneficiari, majoritar studenti, in vederea stimularii ocuparii pe cont propriu si creării de minim 84 noi locuri de munca si dezvoltarea spiritului antreprenorial in regiunile tinta.
Zona de implementare a proiectului cuprinde regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Vest.

Obiectivele specifice
Proiectul are următoarele obiective:

 • Imbunatatirea competentelor antreprenoriale si manageriale ale unui numar de 420 de beneficiari, majoritar tineri, prin cursuri de formare profesionala si prin consultanta de afaceri, in vederea cresterii accesului lor la ocupare prin antreprenoriat
 • Sprijinirea initiativelor antreprenoriale a minim 42 dintre beneficiari, in majoritate studenti, prin sprijin financiar, formare si consultanta de afaceri, in vederea stimularii ocuparii pe cont propriu si creerii de noi locuri de munca in regiunile tinta
 • Consolidarea spiritului antreprenorial prin cresterea gradului de constientizare a celor 420 de beneficiari si a altor factori interesati din regiunile proiectului cu privire la importanta antreprenoriatului, oportunitatile existente in special in domenii de activitate cu rol economic important, valoare adaugata mare, inovative si competitive

Rezultate aşteptate

 • 420 beneficiari vor dobandi competente antreprenoriale noi, ca urmare a activitatilor de consultanta pentru initierea propriei afaceri si de formare profesională in domeniul antreprenorial si în domenii tehnice conexe
 • 42 de potentiali intreprinzatori din grupul tinta vor dobandi resurse financiare necesare inregistrarii propriei afaceri si creării a minim 84 de noi locuri de munca, precum si noi abilitati si competente manageriale
 • Va creste gradul de constientizare a celor 420 de beneficiari precum si a actorilor relevanti, cu privire la importanta, oportunitatile si caile de aplicare in viata a activitatii antreprenoriale in regiunie tinta

Pentru mai multe detalii vizitați pagina web a proiectului: www.proiect-ideal.ro

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map