Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Proiectul întreprinzător în Mileniul Trei la final

Cultură antreprenorială, competenţă managerială, tehnologia informaţiei în afaceri.

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România și SC MBM Software & Partners SRL au implementat proiectul „Întreprinzător în Mileniul Trei” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

Proiectul s-a desfășurat în perioada iulie 2010 – aprilie 2013 și a avut ca obiectiv general dezvoltarea spiritului antreprenorial, a competenţelor manageriale şi a abilităţilor în domeniul tehnologiei informaţiei pentru întreprinzătorii din România, ca factor de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării de societăţi comerciale şi de generare de noi locuri de muncă.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul a fost dezvoltat în jurul unor obiective specifice importante:

 • Dezvoltarea culturii antreprenoriale în România prin promovarea unei atitudini pozitive faţă de antreprenoriat şi prin diseminarea de informaţii practice privind oportunităţile de utilizare a TIC în afaceri;
 • Îmbunătăţirea competenţelor antreprenoriale şi manageriale prin introducerea de instrumente moderne TIC care sprijină iniţierea de activităţi independente şi dezvoltarea afacerilor existente;
 • Sprijinirea noilor firme, creşterea calităţii şi productivităţii muncii lor prin acces gratuit la un produs software care înglobează conceptual şi tehnologic modele TIC de ultimă oră, „Demonstratorul IMM virtual”;
 • Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului, managementului afacerii, managementului proiectelor şi al introducerii noilor tehnologii.

 
OFERTA PROIECTULUI
Echipa proiectului a dezvoltat un pachet complex de servicii pe care l-a oferit gratuit unui grup ţintă de peste 1150 persoane din mediul urban: manageri, angajaţi, persoane care doresc să își înființeze propria afacere, întreprinzători care doresc să îşi îmbunătăţească abilitatea de a utiliza tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în afaceri.

Creat pe valori ce ţin de actualitate şi profesionalism în business-ul european, pachetul gratuit de servicii „Întreprinzător în Mileniul Trei” a fost centrat pe:

 • Cursuri de formare antreprenorială orientate pe tema înființării și dezvoltării unei afaceri: etape, cerințe, legislație privind înființarea și derularea activităților unei firme, modalități de obținere de fonduri pentru dezvoltare, utilizarea de instrumente TIC pentru afaceri, conducerea eficientă a afacerilor. Modulele practice special concepute au fost menite să contribuie la înțelegerea efectivă a mecanismelor conducerii unei afaceri și la aplicarea cunoștințelor în activitatea de zi cu zi. Pachetul a inclus şi cursuri certificate ANC pentru managementul afacerilor și managementul proiectelor.
 • Seminarii de perfecționare managerială într-un format interactiv, accentuat prin conectarea la platforma software a proiectului și prin prezentarea practică a instrumentelor software oferite în cadrul proiectului. Au fost prezentate atât concepte moderne ca SaaS (Software as a Service) sau Cloud Computing, cât și exemple de instrumente moderne pentru gestionarea unei afaceri ilustrând aceste concepte.
 • Acces la Biroul Virtual de Dezvoltare Antreprenorială – o platformă electronică ce a permis membrilor grupului țintă să consulte resurse de informații structurate pe domenii de competenţă, relevante pentru comunitatea de afaceri și să contribuie la dezvoltarea continuă a acesteia (www.e-birouvirtual.ro).
 • Acces la Demonstratorul IMM Virtual – instrument modern ce oferă membrilor grupului țintă un mediu experimental de implementare şi testare a unor sisteme de gestionare a relaţiilor cu clienţii şi de management al problemelor (www.immvirtual.ro).
 • Consultanţă on-line furnizată prin intermediul unei echipe de specialiști în managementul afacerilor și tehnologia informației, ce a împărtăşit bunele practici şi cunoştinţele acumulate în peste 10 ani de experienţă, agregându-le într-un pachet de consultanţă dedicat şi preluând întrebările celor interesaţi pentru a le transforma în soluţii.

 
SUMARUL REZULTATELOR

 • Pe durata proiectului au fost instruiţi peste 800 de beneficiari, ce și-au lărgit astfel competențele în iniţierea afacerilor, managementul afacerilor și proiectelor, utilizarea TIC în afaceri. Dintre aceştia 95 au primit certificate ANC în managementul afacerilor sau management de proiect, iar 28 și-au înființat propria afacere.
 • Cursurile de formare antreprenorială s-au derulat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României în următoarele 19 orașe: Brăila, Galați, Târgoviște, Constanța, Suceava, Drobeta Turnu Severin, Piatra Neamț, Iași, Bacău, Pitești, Deva, Timișoara, Arad, Oradea, Cluj Napoca, Brașov, Târgu Mureș, Sibiu și București. La aceste cursuri au participat 391 de persoane din grupul țintă.
 • Seminariile de perfecționare managerială cu accent pe servicii TIC în afaceri s-au desfășurat în 36 de orașe reședință de județ astfel: Brăila, Galați, Buzău, Ploiești, Focșani, Târgoviște, Slobozia, Călărași, Tulcea, Alexandria, Giurgiu, Constanța, Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Craiova, Suceava, Botoșani, Drobeta Turnu Severin, Piatra Neamț, Iași, Bacău, Pitești, Vaslui, Reșița, Timișoara, Arad, Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Cluj Napoca, Brașov, Sibiu, Miercurea Ciuc și București. Cei 652 participanți la seminar au arătat un interes deosebit cu privire la noutatea și aplicabilitatea subiectelor prezentate.
 • Impactul proiectului a fost potențat în mod semnificativ prin intermediul platformei electronice realizate. Astfel, aproximativ 350 de beneficiari au fost sprijiniți gratuit cu ajutorul Demonstratorului IMM Virtual, mai bine de 750 de beneficiari au fost asistați cu ajutorul Biroului Virtual de Dezvoltare Antreprenorială, iar dintre aceștia aproximativ 370 au descărcat materiale concepute în cadrul proiectului și postate pe Biroul Virtual pe teme de interes pentru crearea și conducerea afacerilor sau utilizarea TIC în afaceri.
 • Peste 4000 de beneficiari și-au sporit gradul de informare şi conştientizare cu privire la beneficiile şi oportunităţile oferite de TIC în lansarea şi conducerea afacerilor, prin intermediul campaniei de informare prin: Email (2365 persoane), telefonic (200 persoane), platforma electronică (1217 persoane), evenimente de conștientizare (185).
 • Începând cu momentul lansării site-ului web al proiectului, www.im3.ro (luna octombrie 2010), acesta a înregistrat un număr de aproximativ 24.291 vizitatori unici, ce au vizualizat 674.989 pagini.

 
Informaţii suplimentare vă pot fi puse la dispoziţie de către Cristina Mănescu, manager de proiect şi director executiv CEED România, Email: cristina.manescu@ceed-romania.org, tel/fax: 021 313 4292 sau Mariana Diță expert junior monitorizare SC MBM Software & Partners SRL, Email: dita.mariana@mbmsoftware.com.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map