Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Întreprinzător în mileniul trei

Vezi pagina proiectului

Proiect strategic finanțat din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Domeniul Major de Intervenţie 3.1

CEED Romania – partener principal (beneficiar) a implementat proiectul în parteneriat cu SC MBM Software & Partners, o companie de sofware tânără și dinamică.

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale întreprinzătorilor din România pentru crearea/dezvoltarea firmelor și generarea de noi locuri de muncă prin utilizarea intensivă a TICObiective specifice: Dezvoltarea culturii antreprenoriale în Romania prin motivare, promovarea atitudinii pozitive față de antreprenoriat și diseminarea unor informații practice privind oportunitățile de utilizare a TIC în afaceri; Îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și manageriale ale beneficiarilor, de conducere eficientă a afacerilor, prin introducerea instrumentelor moderne TIC în vederea inițierii de activități independente și dezvoltării afacerilor existente; Sprijinirea noilor IMM-uri și microîntreprinderi și creșterea calității și productivității muncii acestora prin furnizarea gratuită de instrumente ale managementului afacerii concrete și adecvate; Sprijinirea persoanelor cu dizabilități din cadrul grupului-țintă prin formare în domeniul antreprenoriatului, managementului afacerii, managementul proiectelor, dar și al introducerii noilor tehnologii TIC.

Grup țintă: 1181 angajați, manageri, întreprinzători actuali și potențiali, bărbați și femei din zone urbane din toate regiunile de dezvoltare ale Romaniei.

Activități cheie: Proiectul a oferit un pachet integrat de servicii de sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului din România: cursuri de formare antreprenorială, seminarii de perfecționare managerială focalizate pe introducerea TIC în conducerea afacerilor, acces partajat la utilizarea de software specializat pentru managementul IMMurilor în sistem SaaS și consultanță tehnică TIC prin intermediul platformei electronice Demonstratorul IMM virtual, consultanță de afaceri directă și on-line prin intermediul platformei Biroul Virtual Antreprenorial.

Spicuiri din rezultatele finale:

 • 652 beneficiari de cursuri și consiliere antreprenorială și pt inițierea afacerilor;
 • 723 beneficiari cu competențe manageriale mai bune prin acces la informații, consiliere și software specializat pentru managementul afacerilor oferit prin platformele electronice ale proiectului;

Impact: 30 de beneficiari și-au înființat propria afacere, aceștia reușind să creeze aprox. 40 de noi locuri de muncă.

Valoarea totala a proiectului: 8.928.802 lei

Pachet metodologic

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map