Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

  • Comunicat de presa

    13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

    Continuarea →
  • Comunicat de presa

    5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

    Continuarea →
Vezi toate stirile

ÎNVAȚAND DIN EXPERIENȚA IMPARTAȘITA – MENTORAT PENTRU DEZVOLTAREA ANTREPRENORIATULUI SOCIAL

Proiectul, finanțat de Ambasada SUA la București, a fost implementat de Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România – CEED România în parteneriat cu voluntari din cadrul rețelei de mentori pentru antreprenoriat.

Programul a urmărit dezvoltarea antreprenoriatului social în România prin mentorat în afaceri, acordat voluntar de către leaderi cu experiență în domeniu.

 

Obiectivele proiectului:

1. Dezvoltarea capacității manageriale a 10 organizații cu misiune socială, contribuind astfel la creșterea sustenabilității lor viitoare

2. Imbunătățirea nivelului de conștientizare a rolului antreprenoriatului social în dezvoltarea personală și a comunității prin crearea unor modele/ povești de succes în cadrul comunității întreprinderilor sociale

3. Stimularea voluntariatului în domeniul mentoratului în afaceri prin crearea unor parteneriate eficiente între reprezentanții ONG-urilor cu leaderi ai unor întreprinderi sociale de succes și antreprenori sau manageri cu o vastă experiență.

Proiectul a sprijinit dezvoltarea capacității manageriale și antreprenoriale a 20 de reprezentanți ai 10 întreprinderi sociale din România, prin asigurarea de către CEED România de consultanță pentru elaborarea de planuri de afaceri, precum și realizarea de parteneriate în care 10 mentori, manageri cu experiență antreprenorială au împărtășit experiența lor ONG-urilor participante în proiect.

Programul de mentorat s-a desfășurat pe o perioadă de 6 luni,  timp în care mentorul și reprezentanții ONG-urilor participante în  proiect au comunicat cu scopul de a răspunde nevoilor specifice ale întreprinderilor sociale. Mentorii au împărtășit din experiența lor antreprenorială și cunoștiințele, abilitățile și competențele necesare pentru a dezvolta o întreprindere socială. Informații referitoare la acesarea fondurilor pentru dezvoltarea organizației au fost deasemenea oferite la cerere. Mentorii și-au ajutat discipolii să pătrundă într-o rețea adecvata cerintelor acestora, prin îndrumare și prin recomandarea celor mai potrivite rețele profesionale și de afaceri.

La sfârșitul proiectului, un număr adițional de 30 de organizații non-guvernamentale au fost informate asupra rezultatelor programului, contribuind astfel la promovarea importanței antreprenoriatului social și la cunoașterea de către cât mai multe ONG a metodelor de a înființa sau a dezvolta o întreprindere socială.

 

Rezultate

 

 image006 Cooperativa Manufactura Horezeană a dezvoltat o întreprindere socială pentru a perpetua tradiţia şi artizanatul în zona Horezu, cooperative care produce şi comercializează covoare oltenești rustice din lână adaptate la evoluția pieței. Întreprinderea oferă, deasemenea, posibilitatea de a se califica şi de a angaja persoane cu handicap sau şomeri care doresc să înveţe acest meșteșug.
 image008 Asociația Filantropia Severin, o organizaţie de asistenţă social-filantropică pentru săraci, va înființa o fabrică de lumânări care va produce lumânări de cult pentru ambele biserici locale şi personae creștin ortodoxe, care le vor putea cumpăra în pieţe locale, târguri sau centre comerciale din Mehedinți.
 image010 Asociația Baciul Vaideean, o asociaţie a producătorilor locali din oraşul Vaideeni, va produce şi vinde produse lactate ecologice folosind lapte colectat  la 6 centre de colectare locale. Astfel asociația va sprijini creșterea bovinelor în zonă şi va stimula dezvoltarea turismului prin promovarea tradițiilor locale, vechi rețete cunoscute de foarte puţini oameni din regiune.
 image012 Fundația Parteneriat pentru acţiunea comunitară şi transformare, PACT este un ONG care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților, prin promovarea iniţiativelor locale şi regionale. Aceasta va dezvolta o afacere de eco-turism în zonele rurale.
 image014 Ateliere fara frontiere, un ONG care urmărește sprijinirea integrării sociale şi profesionale a persoanelor vulnerabile, vizează demararea unei mici afaceri pentru reciclarea materialelor din polipropilenă, creând locuri de muncă pentru persoane excluse economic în timp ce luptă împotriva deşeurilor şi a poluării.
 image016 Fundația Biosanta Bistriţa oferă suport financiar şi psihosocial pentru persoanele cu venituri reduse. ONG-ul va crea o întreprindere socială care va produce şi distribui produse de artizanat va colecta, procesa şi distribui fructe de pădure, va oferi servicii de eco-turism şi servicii sociale după-şcoală, astfel, creând locuri de muncă şi venituri pentru şomeri locali şi săraci.
 image018 Cooperativa GIROMARIS CONS. a dezvoltat o afacere de construcţii în cadrul unei întreprinderi sociale care va oferi servicii de sprijin pentru dezvoltarea abilităţilor şomerilor în zona Horezu şi va crea locuri de muncă pentru persoanele din familii defavorizate.
 image020 Asociația Forumul Tinerilor, un ONG care încurajează dezvoltarea regională prin participarea tinerilor la proiecte relevante pentru comunitatea locală, a dezvoltat o idee de afaceri pentru colectarea deşeurilor reciclabile, veniturile urmând a fi utilizate ulterior pentru a sprijini dezvoltarea tinerilor.
 image022 Fundația Sfintii Martiri Brancoveni. Maicile de la Mănăstirea Hurezi au început o afacere de prelucrare a fructelor care va folosi resursele locale şi reţete tradiţionale, asigurând astfel crearea de locuri de muncă pentru femei șomere, precum și promovarea produselor alimentare ecologice si atragerea de turiști în zonă.
 image024 Asociația pentru promovarea patrimoniului autentic promovează istoria locală şi patrimoniului cultural din zona Horezu. Întreprinderea socială va produce şi vinde produse ceramice locale împreună cu furnizarea de servicii turistice care să contribuie la dezvoltarea regională durabilă.

Diversitatea ideilor de afaceri şi fezabilitate acestora demonstrează că întreprinderile sociale ar putea fi viabile, genera venituri pentru ONG-uri şi, în consecinţă, ar putea să asigure capacitatea organizaţiilor să își urmărească independent misiunea socială şi obiectivele.

 

Centrul Cultural American din cadrul Ambasadei SUA la București – donatorul

Cunoscut și sub numele de Biroul de Diplomaţie Publică, Centrul Cultural American are misiunea de a promova înțelegerea problematicii SUA în domenii politice, economice şi sociale, explicând publicului român atât agenda de politică externă a administraţiei actuale, cât şi complexitatea din societatea şi cultura americană. Centrul Cultural American colaborează cu alte secţiuni ale Ambasadei SUA şi cu instituţii româneşti şi americane şi persoane fizice pentru a promova dialogul şi schimbul susţinute între România şi SUA, prin conferinţe, prelegeri, workshop-uri, mass-media socială, vizite de studiu profesionale şi de orientare. Deasemenea, dezvoltă şi administrează o serie de schimburi şi programe cu întregul spectru al societății din România, inclusiv studenţi, educatori, artişti şi oficiali guvernamentali. Deasemenea, sprijină educaţia civică, de formare a profesorilor şi programele de instruire în limba engleză. Din anul 1960, peste 4.000 de persoane au participat în programme de schimb de experiență și peste 400 de organizații românești au obținut granturi pentru proiecte care au sprijinit dezvoltarea democratică și creșterea economică.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map