Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Proiect “Adaptabilitate pentru creșterea competitivității sectorului transport rutier din România”

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Fundaţia „Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare (CEED România) anunţă lansarea proiectului „Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului transport rutier din România” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul a început la data de 1 iunie 2010 şi se va derula pe o perioadă de 24 de luni, adresându-se lucrătorilor şi firmelor din sectorul de transport rutier din 6 regiuni de dezvoltare a României: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud şi Bucureşti-Ilfov. Obiectivul său general este acela de a le creşte adaptabilitatea şi competitivitatea prin perfecţionarea resurselor umane şi capacităţii organizatorice în sectorul transportului rutier, promovând activ, în acelaşi timp, principiul egalităţii de şanse, îmbunătăţirea mentalităţilor existente şi dezvoltarea unor atitudini noi în concordanţă cu standardele şi bunele practici europene.

Proiectul îşi propune:

 • Conştientizarea de către partenerii sociali, firmele şi lucrătorii din sectorul de transport rutier a necesităţii sporirii adaptabilităţii, a flexibilităţii organizaţionale, de ocupare şi a celei funcţionale;
 • Îmbunătăţirea, prin programe de instruire şi servicii suport de asistenţă tehnică, a competenţelor manageriale ale conducătorilor firmelor pentru introducerea de tehnologii noi, soluţii organizaţionale moderne şi bune practici europene de creştere de productivitate şi promovare a dezvoltării durabile;
 • Creşterea, prin instruire teoretică şi practică, a competenţelor angajaţilor în concordanţă cu standardele de performanţă şi securitate şi cerinţele legislaţiei specifice naţionale şi europene;
 • Crearea unui corp naţional de specialişti care să asigure diseminarea continuă a cunoştinţelor şi bunelor practici în domeniul creşterii adaptabilităţii lucrătorilor din sectorul transport rutier;
 • Consolidarea capacităţii de dezvoltare a parteneriatelor între toţi actorii relevanţi din sector pentru identificarea, promovarea şi accelerarea implementării celor mai bune modele de creştere a adaptabilităţii.

La încheierea proiectului, 1000 de patroni/manageri/lucrători/parteneri sociali din sectorul transport rutier îşi vor creşte gradul de conştientizare cu privire la necesitatea sporirii adaptabilităţii/flexicurităţii, 300 membri din grupul ţintă vor fi informaţi cu privire la bune practici europene privind adaptabilitatea şi soluţiile organizaţionale moderne în condiţii de ecoeficienţă şi dezvoltare durabilă, 150 manageri îşi vor îmbunătăţi competenţele manageriale privind introducerea de tehnologii noi, soluţii organizaţionale moderne şi bune practici europene, iar 320 de angajaţi vor dobândi competenţe sporite în concordanţă cu standardele de performanţă şi securitate şi cerinţele legislaţiei naţionale şi europene. Proiectul va forma un corp de 30 experţi naţionali pentru asigurarea şi diseminarea continuă, după încheierea proiectului, a cunoştinţelor şi bunelor practici în domeniul creşterii adaptabilităţii lucrătorilor şi firmelor şi va elabora recomandări pentru adaptarea legislaţiei româneşti la directivele europene specifice sectorului de transport rutier.

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: Ioana CIORZAN, expert Comunicare şi Informare, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România, la email: Ioana.Ciorzan@untrr.ro.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map