Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

Proiectul ”ADAPTABILITATE PENTRU CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII SECTORULUI DE TRANSPORT RUTIER DIN ROMANIA” – o poveste de succes

PREZENTARE PROIECT

În perioada iunie 2010 – august 2012, CEED Romania şi UNTRR au implementat proiectul ”Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din Romania” co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

 

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost creşterea adaptabilităţii şi competitivităţii lucrătorilor şi firmelor din sectorul de transport rutier prin perfecţionarea resurselor umane şi a capacităţii organizatorice a firmelor.

 

Pentru atingerea acestui obiectiv general, proiectul a urmărit:

 • Creşterea gradului de conştientizare cu privire la necesitatea sporirii adaptabilităţii şi flexicurităţii patronilor, managerilor, angajaţilor, partenerilor sociali din sectorul de transport rutier.
 • Îmbunătăţirea competenţelor manageriale privind introducerea de noi tehnologii, soluţii organizaţionale moderne şi bune practici europene pentru manageri.
 • Oferirea de competenţe sporite în concordanţă cu standardele de performanţă şi securitate şi cerinţele legislaţiei naţionale  şi europene pentru angajaţi.
 • Diseminarea bunelor practici europene privind adaptabilitatea/soluţii organizaţionale moderne/ Eco-eficienţă/ dezvoltare durabilă.
 • Diseminarea aspectelor relevante ale legislaţiei româneşti şi directivelor europene specifice sectorului de transport rutier.

 

Astfel, proiectul a introdus un SISTEM INTEGRAT DE INTERVENŢII cuprinzând ca principalele activităţi:

 • Instruiri practice şi interactive pentru patronii, managerii şi angajaţii firmelor de transport rutier
 • Servicii de consultanţă specializată pentru elaborarea de planuri de reorganizare a activităţii firmelor membre UNTRR
 • Studiu de bune practici europene concretizat în propuneri de îmbunătăţire a reglementărilor şi a funcţionării sistemului de transport rutier
 • Seminarii, întâlniri-dezbateri şi alte evenimente de conştientizare a importanţei adaptabilităţii firmelor şi lucrătorilor din domeniu

 

BENEFICIARII PROIECTULUI au fost:

 • Întreprinzători şi manageri din cadrul firmelor de transport rutier
 • Şoferi profesionişti
 • Alţi angajaţi din sectorul transportului rutier

 

REALIZĂRI:

Ca urmare a campaniei desfăşurate, 1310 persoane s-au înscris în grupul ţintă şi au fost conştientizate asupra importanţei adaptabilităţii, faţă de 1.000 persoane planificate  iniţial, respectiv o depăşire cu 31% a indicatorului prognozat.

Cursurile organizate în cadrul proiectului au generat un interes deosebit din partea participanţilor. Astfel, faţă de cele 72 cursuri de formare profesională continuă planificate, proiectul a organizat 104 ca urmare a solicitărilor suplimentare exprimate de membrii grupului ţintă (144% realizat faţă de indicatorii stabiliţi).

Numărul de participanţi la activitatea de formare continuă a fost depăşit semnificativ: 1383 cursanți față de 320 panificat, iar numărul de participanţi la cursurile de  management şi organizare a muncii a fost de 155 față de 150 prognozat, din care 50 femei, față de 40 planificat.

A fost creat un corp de experţi naţionali prin certificarea unui număr de 30 experţi ai asociaţiei UNTRR care să asigure diseminarea continuă a cunoştintelor şi bunelor practici europene după încheierea proiectului.

Au fost organizate 10 întâlniri-dezbateri cu reprezentanţi ai partenerilor sociali şi autorităţilor în domeniu (faţă de valoarea prognozată a indicatorului de 6 întâlniri), care au dezbătut necesitatea adaptabilităţii, provocări, modele UE şi modul cum pot fi implementate în România.

În cadrul proiectului a fost elaborat un studiu privind bune modele de adaptabilitate şi flexicuritate din UE şi modalitatea optimă de implementare a acestora în sectorul de transport rutier din România. Au fost realizate 6 analize SWOT în cele 6 zone acoperite de proiect, 77 companii au completat chestionarul de cercetare și apoi au fost organizate întâlniri regionale de prezentare a studiului. Studiul s-a finalizat cu recomandări pentru noua Lege a Transporturilor, elaborarea Cazierului profesional și diseminarea bunelor practici europene în cadrul unui seminar internațional organizat  la București.

Un număr de 20 de firme au primit asistenţă tehnică pentru a realiza proiecte de reorganizare eficientă a companiei şi a le implementa în cadrul firmei.

S-au elaborat, de asemenea, și au fost puse la dispoziția membrilor UNTRR materiale cu:

 • Informaţii rutiere şi legislative de actualitate privind efectuarea transporturilor rutiere la nivel naţional şi în alte ţări de interes pentru firmele consultate  
 • Broşura timpi de conducere şi de odihnă cu recomandări pentru aplicarea regulamentului 561/2006 în transportul rutier de marfă
 • Programul Prevent privind cerinţele minimale de securitate rutieră 

Proiectul a fost cu siguranţă un model de succes în formarea profesională a reprezentanţilor sectorului de transport rutier, iar sustenabilitatea acestuia va fi asigurată prin programele de instruire şi consultanță oferite de UNTRR membrilor săi și după închiderea proiectului!

 

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact: Ioana CIORZAN, expert Comunicare şi Informare, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România, la email: Ioana.Ciorzan@untrr.ro.

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map