Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

TOP CLASS – INSTRUIRE ŞI MENTORAT PENTRU ÎNTREPRINZĂTORII DIN REGIUNEA BUCUREŞTI – ILFOV

Descrierea succintă a proiectului

Proiectul a fost finanțat printr-un grant din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Finanțarea asigurată din FSE vizează dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Obiectivul general al proiectului  a fost acela de a dezvolta cultura antreprenorială, capacităţile manageriale şi spiritul asociativ ale întreprinzătorilor din Regiunea Bucureşti-Ilfov în vederea crearii şi dezvoltării firmelor şi generării de noi locuri de muncă.

Beneficiari: Proiectul a asistat 813 beneficiari din Bucureși și Ilfov, întreprinzători existenți și potențiali, manageri și angajați din IMMuri:

 • Mentees: tineri întreprinzători existenți și potențiali,
 • Mentori: întreprinzători și manageri de succes,
 • Representanți ai unor asociații antreprenoriale și membrii acestora.

Activităţile proiectului: CEED România a asigurat managementul proiectului şi a coordonat activităţile de instruire, consultanţă şi networking. Activităţile aflate în responsabilitatea CEED România au constat în cursuri de Management al Afacerilor, certificate de CNFPA livrate de instructori experimentaţi din reţeaua CEED Romania; cursuri deschise, interactive stabilite în funcţie de nevoia de instruire a participanţilor; şedinţe de mentorat pentru facilitarea contactului între manageri experimentaţi şi beneficiarii Top Class, precum şi întâlniri de networking în scopul formării reţelei Top Class în România.

Rezultate:

 • 88 de întreprinzători actuali şi potenţiali au fost instruiţi în cele 25 de sesiuni de instruire susţinute
 • 59 de beneficiari ai programului de mentorat prin şedinţele de mentorat derulate
 • 69 de membri înregistraţi în Reţeaua Top Class
 • 26 de participanţi la schimburi de experienţă
 • 32 de planuri de începere a afacerii au fost elaborate

Impact:

 • 9 noi firme au fost create;
 • 27 noi locuri de muncă au fost create;
 • Cele 15 firme existente care au participat și-au mărit cifra de afaceri în anul următor cu cca. 23%.

 

Beneficiar:     Fundația CEED Romania

Partener:        American Chamber of Commerce in Romania (AmCHam Romania)

Buget:             Grant cca. 100,000 Euro, adica cca. 130,000 USD

Durată:           14 luni Septembrie 2009 – Octombrie 2010

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map