Accesare si consultare fonduri europene, cursuri manager de proiect, formatori

Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România

 • Comunicat de presa

  13 februarie 2018 O ȘANSĂ PENTRU AFACEREA TA S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare şi producţie de […]

  Continuarea →
 • Comunicat de presa

  5 septembrie 2017 PORNIM LA DRUM ÎMPREUNĂ   Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România – CEED România […]

  Continuarea →
Vezi toate stirile

UN VIITOR MAI BUN PENTRU FEMEI

Descrierea succintă a proiectului: Proiectul strategic a fost finanțat din Fondul Social European și bugetul național, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse. Finanțarea asigurată din FSE vizează dezvoltarea resurselor umane și creșterea competitivității prin promovarea învățării pe tot parcursul vieții.

Obiectivul general al proiectului este de a promova un rol activ pentru femeile din medii dezavantajate – mediul rural şi mici oraşe cu economie preponderent agrara, femei aparţinând minorităţilor etnice – prin sprijinirea lor in iniţierea  şi gestionarea de mici afaceri şi activităţi sau proiecte comunitare.

Obiectivul proiectului a fost atins prin: Identificarea oportunităţilor de implicare a femeilor din mediul rural şi din oraşe mici în iniţierea de mici afaceri sau proiecte comunitare şi conştientizarea a 4000 de femei cu privire la aceste oportunităţi; crearea la nivelul comunităţilor locale a 200 grupuri comunitare mixte pentru egalitatea de şanse, al căror rol major este de a contribui la schimbarea mentalităţilor cu privire la rolul femeilor în comunităţi tradiţionale; dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor a 500 de femei pentru iniţierea de mici afaceri sau proiecte comunitare; crearea de noi locuri de muncă şi dezvoltarea unor servicii comunitare de îngrijire, care să răspundă nevoilor sociale locale;crearea unei structuri asociative care să sprijine implicarea femeilor din comunităţi dezavantajate în proiecte comunitare şi să faciliteze participarea acestora pe piaţa muncii, în domenii preponderent ocupate de bărbaţi precum gestiunea unei afaceri.

Activități desfășurate de CEED România:  CEED România a identificat oportunităţile de implicare şi de dezvoltare a competenţelor femeilor din mediul rural şi oraşe mici în iniţierea de mici afaceri sau proiecte comunitare. Prin furnizarea de servicii de instruire şi consultanţă, CEED a sprijinit dezvoltarea abilităţilor manageriale şi aplicarea efectivă a cunoştinţelor dobândite în iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea celor deja existente.

Outputuri CEED România: În perioada iunie 2009 – iulie 2011, experţii CEED au instruit un număr de 506 femei, iar 192 dintre acestea au beneficiat de consultanţă antreprenorială, managerială şi pentru elaborarea de proiecte. Au fost organizate cursuri cu şi fără certificare CNFPA în managementul afacerilor, în total 30 de sesiuni de training cu durata între 5 şi 7 zile, dintre care 6 cursuri cu certificare CNFPA în managementul proiectelor pentru 105 femei şi 4 cursuri cu certificare CNFPA de formare formatori pentru 51 femei.

Impactul asistenței CEED:

 • 20 noi afaceri au fost înființate
 • 50 afaceri existente s-au dezvoltat
 • Cel puțin 500,000 USD obținuți de cliente din credite bancare sau granturi UE
 • Cel puțin 100 noi locuri de muncă au fost create

Beneficiar:     DEPRO Inovaţie SRL, Romania

Parteneri:       Fundația CEED Romania, Fondul Român de Dezvoltare Socială, AMFAR Galicia, Spania

Buget:             Grant – cca. 4.6 mil. Euro, adică cca. 7.8 mil. USD

Din care cca. 30,000 USD was utilizați pentru activitățile CEED

Durată:           36 luni – Ianuarie 2009 – ianuarie 2012

ISO 9001

Sponsori:

SEAF USAID FMO Romanian-American Foundation Image Map